Read instruction for coronavirus ›

Barnlöshetsundersökningar

Kontakta oss om du inte har blivit gravid efter sex månaders försök.

Många par funderar på möjligheten att få barn. Osäkerheten kan öka om det tar flera månader att bli gravid. Vi rekommenderar att man påbörjar barnlöshetsundersökningar senast då man har försökt bli gravid i 6 månader utan att lyckas.

Vi gör upp en plan över de undersökningar som paret behöver, utvärderar behovet av behandling och utarbetar en individuell behandlingsplan. Orsaken till barnlösheten kan inte alltid klarläggas ens med omsorgsfulla undersökningar. Också i dessa fall kan man i allmänhet erbjuda behandling för barnlösheten. Paret bestämmer i sista hand alltid själva hurdana behandlingar man är beredd att genomgå och med vilken tidtabell. Våra nuvarande metoder för att behandla barnlöshet hjälper 80–85 procent av paren.

Viitaset

Vårt önskemål är att paret kommer till det första besöket tillsammans

Vid första besöket läkaren intervjuar paret och går omsorgsfullt igenom eventuella faktorer som påverkar barnlösheten i parets hälsotillstånd och livsstil. Kvinnan får i allmänhet genomgå en gynekologisk undersökning och en ultraljudsundersökning. Undersökningarna av mannen planeras närmare då resultatet av spermaanalysen är klart.

En individuell plan över de övriga nödvändiga undersökningarna utarbetas för parets räkning, och paret får preliminär information om de olika behandlingsformerna vid barnlöshet. Om barnlösheten har undersökts eller behandlats på annat håll är det bra att ta med alla dokument i ärendet. I samband med det första besöket informerar vi även om praxisen på vår klinik, och ni får även träffa våra skötare.

Inledningsvis försöker man utreda följande omständigheter genom barnlöshetsundersökningarna:
– Mognar och lossnar en äggcell hos kvinnan under menstruationscykeln?
– Har mannen tillräckligt med rörliga spermier i sädesvätskan?
– Kan könscellerna mötas, d.v.s. är kvinnans äggledare öppna?

Kartläggning av menstruationscykeln

Menstruationscykeln undersöks genom hormonbestämningar med hjälp av blodprov samt genom ultraljudsundersökning. Undersökningarna genomförs i vissa skeden av menstruationscykeln, för att man ska få en uppfattning om hur äggblåsan mognar och äggcellen lossnar. Samtidigt kontrolleras slemhinnetillväxten i livmodern i förhållande till äggblåsans mognad.

Spermaanalys

Spermaanalys är den grundläggande fertilitetsundersökningen för mannen. Med hjälp av analysen utreds spermans volym, spermiekoncentrationen, det totala antalet spermier, rörligheten och formen samt eventuella spermieantikroppar. Mannen får lämna ett spermaprov för undersökningen i ett lugnt, privat provlämningsrum. Man kan komma till undersökningen utan remiss genom att ringa till Ovumia Fertinovas spermalaboratorium för att boka tid och få anvisningar. Ringa vardagar kl. 8.15–15, Tammerfors telefonnummer 040 844 2700, Helsingfors telefonnummer 020 747 9314, Jyväskylä telefonnummer 020 747 9313.

Undersökning av om äggledarna är öppna

Undersökningen kan göras före ovulationen under den första halvan av menstruationscykeln, i allmänhet under dagarna 8–12 i menstruationscykeln. Menstruationsblödningen ska ha slutat före undersökningsdagen. Koksaltlösning och luft sprutas in i livmoderhålan med hjälp av en tunn kateter. Samtidigt följer man med hjälp av ultraljudsundersökning med luftbubblornas färd längs äggledarna och intill äggstockarna. I samband med undersökningen kontrolleras även livmoderhålans struktur.

Fertilitetsrådgivning

Ibland kan frågor kring fertilitet sysselsätta tankarna trots att en graviditet inte är aktuell riktigt ännu. Kvinnan kan ha en sjukdom som påverkar fertiliteten, vilket skapar oro beträffande möjligheterna att bilda familj. Sådana sjukdomar är till exempel polycystiskt ovariesyndrom, menstruationsstörningar, endometrios, en hormonell sjukdom, en ätstörning eller en elakartad sjukdom i barndomen. Dessa sjukdomar kan göra det svårare att bli gravid. Hos män kan behandlad testisretention, insjuknande i testikelinflammation eller pungåderbråck påverka spermans kvalitet. I dessa situationer kan ett samtal med en expert inom reproduktionsmedicin ge lugn.

Få mer information:

Päivi Virta

Internationell patientkoordinator
Päivi Virta
paivi.virta@ovumia.fi
+358 400 627 507

 

Läs också bloggen ›