Blogg

Eija Dorbek

Du kommer väl ihåg regelbundna gynekologiska undersökningar även efter studietiden?

5.12.2018 , ,

För många unga kvinnor sköts regelbundna gynekologiska undersökningar nästan automatiskt via studenthälsovården. När studietiden är förbi och det hektiska arbetslivet börjar är det bra att anteckna nästa gynekologbesök i kalendern. När sexuallivet har inletts rekommenderas en gynekologisk undersökning ungefär vartannat år även om det inte finns några symptom. Den som har fyllt 30 ska gärna…


Det är viktigt att donera äggceller

1.2.2018 , , , , ,

Camilla (namnet har ändrats) från Helsingfors beslutade sig i år för att börja donera äggceller. Camilla tycker att en äggcellsdonation är en tillfredsställande och belönande gärning som delvis kan jämföras med blodgivning: för donatorn är det en enkel sak som blir till stor glädje och kanske också leder till ett nytt liv för många familjer.


Egg freezing to lengthen the fertile lifespan (social freezing)

13.12.2017 , , , ,

Preserving fertility in order to postpone the forming of a family (social freezing), is a feasible option for the modern woman. If eggs are collected from the ovaries and frozen, preferably before the age of 35 years, the threatening yearly diminishment of fertility can be avoided and the chances of having a child with the…


I want to offer everyone the chance to experience childbirth

9.10.2017

The birth of my daughter was a life-changing moment for me. I became a mother, which led me to study gynaecology and specialise in obstetrics. Women’s bodies undergo a fascinating transformation on the way to motherhood. I wanted to be part of it through my work.