Read instruction for coronavirus ›

Blogg

Candido Tomás

Varför måste man tala om vikten?

15.10.2018 , , ,

”Varför måste vi alltid tala om det här?” Så svarar patienterna ofta när fertilitetsläkaren vill diskutera övervikt och behovet att gå ned i vikt. Reaktionen är förståelig och mänsklig. Någon tränger sig in olovligt på ett privat område samtidigt som frågorna om viktrelaterade hälsorisker redan har diskuterats till leda i medierna och i samhället. ”Vi…


Konturerna av min berättelse om behandlingen med donerade äggceller

15.2.2018 , , , , , ,

Vår barnlöshetsberättelse fick beträffande behandlingarna sin början i mars 2007 då jag och min make efter ett drygt år av försök beställde tid till dåvarande AVA-kliniken som numera är Ovumia Fertinova. Berättelsen är vår gemensamma, men jag skriver den ur min egen synvinkel.


Äggcellsdonator: det egna barnets födelse avgjorde beslutet

22.1.2018 , , , , ,

Nea från Tammerfors har donerat äggceller fem gånger. Den första donationen gjorde hon kort efter att hon fått sitt första barn. När hon hade det egna barnet i famnen insåg hon hur hon kan hjälpa dem som lider av barnlöshet. Så här berättar Nea.


Roadshow to Fertility Clinics in Sweden

26.9.2016

Ovumia and Nova Vita personnel had a great road trip to Sweden in September, 2016. We met several clinics and exchanged our experiences about the modern infertility treatments.


A new life from deep freeze to parents’ loving arms – Pregnancies via frozen embryo transfers (FET) and egg freezing

27.8.2016 , ,

With modern fertility treatments life begins with deep-freezing, as embryos can now be safely frozen and stored for future use. This means that the same family can have children who were conceived on the same day but born in different years. Technological progress has also made it possible to freeze and store eggs. This gives…


Äggcellsbanken möjliggör graviditet med utmärkta resultat

15.8.2016 , ,

Ovumias systematiska, fyra år långa produktutvecklingsarbete ger utmärkta resultat vid fertilitetsbehandlingar med nedfrysta äggceller. Tack vare den nya nedfrysningsmetoden kan äggcellsbanken utnyttjas vid fertilitetsbehandlingar på samma sätt som en spermabank. Vid Ovumia är behandlingsresultaten lika goda som vid behandling med färska könsceller. Äggcellsbanken är till stor hjälp vid behandlingen av ofrivillig barnlöshet som beror på…


Hoping for a child?

28.7.2016 ,

Having children is a natural part of life. It can seem unbelievable that almost one out of every five couples has trouble having children. Unfortunately it is true, and there are tens of thousands of couples in Finland who are finding it difficult to conceive. Fertility problems seem to be steadily increasing in society. Due…