Blogg

Anna Pulkkinen

Sommar öppningstider

2.4.2019

Våra kliniker är stängda på sommaren enligt följande: Ovumia Fertinova Helsingfors: 1.-14.7. Ovumia Fertinova Tammerfors: 8.-28.7. Ovumia Fertinova Jyväskylä: 21.6.-31.7. I brådskande fall kan du vara i kontakt med vår öppna klinik. 8.-14.7. du kan kontakta klinikkoordinatorn Päivi Virta om det behövs. Tel. 0400 627 507 eller e-mail paivi.virta@ovumia.fi


Varför måste man tala om vikten?

15.10.2018 , , ,

”Varför måste vi alltid tala om det här?” Så svarar patienterna ofta när fertilitetsläkaren vill diskutera övervikt och behovet att gå ned i vikt. Reaktionen är förståelig och mänsklig. Någon tränger sig in olovligt på ett privat område samtidigt som frågorna om viktrelaterade hälsorisker redan har diskuterats till leda i medierna och i samhället. ”Vi…


Sommaröppningstider

7.5.2018

Våra kliniker är stängda på sommaren enligt följande: Ovumia Fertinova Helsingfors: 2.-22.7. Ovumia Fertinova Tammerfors: 9.-29.7. Ovumia Fertinova Jyväskylä: 22.6.-31.7.


Exceptionella öppetider

27.4.2018

Vår kliniker är stängt i Maj 1. och Maj 10. på grund av national semester i Finland. Andra dagar vi är här för er normallt. Ovumia Fertinova önskar alla trevligt vår!


Konturerna av min berättelse om behandlingen med donerade äggceller

15.2.2018 , , , , , ,

Vår barnlöshetsberättelse fick beträffande behandlingarna sin början i mars 2007 då jag och min make efter ett drygt år av försök beställde tid till dåvarande AVA-kliniken som numera är Ovumia Fertinova. Berättelsen är vår gemensamma, men jag skriver den ur min egen synvinkel.


Det är viktigt att donera äggceller

1.2.2018 , , , , ,

Camilla (namnet har ändrats) från Helsingfors beslutade sig i år för att börja donera äggceller. Camilla tycker att en äggcellsdonation är en tillfredsställande och belönande gärning som delvis kan jämföras med blodgivning: för donatorn är det en enkel sak som blir till stor glädje och kanske också leder till ett nytt liv för många familjer.


Äggcellsdonator: det egna barnets födelse avgjorde beslutet

22.1.2018 , , , , ,

Nea från Tammerfors har donerat äggceller fem gånger. Den första donationen gjorde hon kort efter att hon fått sitt första barn. När hon hade det egna barnet i famnen insåg hon hur hon kan hjälpa dem som lider av barnlöshet. Så här berättar Nea.