Read instruction for coronavirus ›

Användbara länkar

Behöver du ultraljud undersökning i Sverige? Kolla in dessa kliniker:

Crocus ultraljudsklinik i Stockholm
www.crocusultraljudsklinik.se/undersoekningar

Mamamia klinik i Stockholm och Skåne
www.mamamia.se

 

Allt om ofrivillig barnlöshet
villhabarn.se

Folkpensionsanstalten
www.kela.fi/web/sv

Institutet för hälsa och välfärd
thl.fi/sv/web/thlfi-sv

Valvira. Tilstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
www.valvira.fi/web/sv/framsida