• sv
    • fi
    • en
    • de

Andra tjänster

Boka tid

Visste du att Ovumias breda tjänsteutbud omfattar fertilitetsbevarande och proaktiv nedfrysning av äggceller? Våra klienters övergripande välbefinnande är viktigt för oss, och därför fäster vi på våra kliniker särskild vikt vid klienternas psykiska hälsa. Läs mer om våra omfattande psykologtjänster. Varmt välkommen!

Våra övriga tjänster

Våra experter

Mirka
Paavilainen

PsM, psykolog, sexualrådgivare

  

Riitta
Luhtio

Chefsbarnmorska, psykoterapeut

   

Anne
Hellsten

Psykoterapeut, par- och familjepsykoterapeut

 

Anu
Jylhä

Psykoterapeut, parpsykoterapeut, familjeterapeut, sexualrådgivare