• sv
    • fi

Äggledarundersökning (HSSG)

Med hysterosalpingosonografi (HSSG), undersöks möjligheten för en ovulerad äggcell att ta sig längs äggledarna till livmodern. Öppna äggledare är även en förutsättning för att spermier ska kunna befrukta äggcellen i äggledaren. De funktionella flimmerhåren i äggledarna förflyttar aktivt spermierna mot den vid ägglossningen ovulerade äggcellen. Efter en lyckad befruktning hjälper flimmerhåren den befruktade äggcellen att förflytta sig mot livmodern. Detta tar ungefär 5 dagar. Embryot delar sig i äggledaren och när det når livmodern är det redo att fästa sig (implantera sig) i livmoderns slemhinna. Äggledarna spelar alltså en överraskande aktiv roll i början av en graviditet.

Äggledarundersökningen rekommenderas särskilt om du tidigare haft klamydiainfektion, bukoperation eller till exempel endometrios.

Tidpunkt för äggledarundersökning

Undersökningen utförs i början av menstruationscykeln strax efter avslutad mens och före följande ägglossning. Vår personal ger dig anvisningar om när undersökningen bör genomföras. Vanligen utförs den mellan dagarna 6-12 i menstruationscykeln. Före undersökningen är det viktigt att säkerställa att du inte är gravid. Undersökningen kan inte heller göras om du misstänker en underlivsinfektion.

 

Om du önskar kan du ta en värktablett ungefär en timme före undersökningen, till exempel ibuprofen 400-800 mg eller paracetamol 1 g, ifall du är allergisk mot antiinflammatoriska läkemedel. Antiinflammatoriska läkemedel lindrar smärtan av livmodersammandragningar, som kan uppstå under eller efter undersökningen.

Hur utförs HSSG-undersökningen?

Äggledarundersökningen börjar med en vaginal ultraljudsundersökning. Om menstruationscykelfasen är rätt för att utföra undersökningen, förs en tunn kateter in i livmodern. Du kan här märka att livmodern drar sig samman, men det går snabbt över. Via katetern injiceras en blandning av koksalt och luftbubblor långsamt in i livmodern. Med ultraljud kan man följa luftbubblornas framfart genom äggledarna. Om luftbubblorna frigörs runt äggstocken är det ett tecken på att äggledarna är öppna. Ibland kan äggledarna tillfälligt dras samman, vilket kan hindra flödet från att synas. Oftast lindras sammandragningen dock allt eftersom undersökningen fortskrider. I samband med undersökningen kan även livmoderhålan och livmoderns slemhinna bedömas.

I stället för koksalt och luft kan en särskild kontrastvätska (Foam kit) användas. Den behandlande kliniken väljer den bästa metoden för dig.

Undersökningen tar cirka 30 minuter. Du får ett utlåtande gällande äggledarna direkt efter undersökningen. Om de är öppna kan du försöka bli gravid redan under samma menscykel.

Efter undersökningen kan en rödaktig vätska utsöndras från slidan. Om det uppstår kraftiga blödningar, smärta i nedre delen av buken eller feber några dagar efter ingreppet, bör du kontakta kliniken för fortsatt vård.

Fortsatt vård efter undersökningen

Om äggledarna är blockerade kommer den behandlande läkaren att rekommendera den mest lämpliga fortsatta vården för dig. Ifall bara en av äggledarna är öppen kan en graviditet inträffa utan speciell behandling. Om båda äggledarna är stängda rekommenderas provrörsbefruktning. I denna behandlingsform behövs inte äggledarna för att äggcellen och spermierna ska mötas.

Du kan boka tid för äggledarundersökning direkt via våra kliniker.

Du kan också komma direkt till en enskild HSSG-undersökning om du har fått en läkarrekommendation för ingreppet.

Hos oss får du får snabbt och enkelt tillgång till undersökningen.

Ring och boka tid:

Ovumia Helsinki 020 747 9314
Ovumia Tampere 020 747 9310
Ovumia Jyväskylä 020 747 9313
Ovumia Kuopio 017 263 1700