Read instruction for coronavirus ›

Äggdonator intervju

  Ovumia Fertinova Tampere:


  Blanketten skickas säkert med en säker anslutning.

  Personuppgifter

  Efternamn (obligatorisk)

  Alla förnamn (obligatorisk)

  Personbeteckning (obligatorisk)

  Ålder

  Gatuadress

  Postnummer

  Postanstalt

  Telefonnummer

  E-postadress

  Skype-adress

   

  Yttre egenskaper

  Etniskt ursprung: finländskt/annat, vilket?

  Längd

  Vikt

  Hudfärg: ljus/annan färg, vilken?

  Hårfärg: ljus/ljusbrun/mörkbrun/svart/röd

  Ögonfärg: blå/grå/brun/grön

   

  Om donationen

  Via vilka olika kanaler har du fått information om donation av äggceller? Räkna upp alla.

  Varför vill du donera äggceller?

  Har du donerat äggceller tidigare?

   

  Menstruationscykeln

  Menstruationscykelns längd (dygn)? Är menstruationscykeln regelbunden?

   

  Könsorganen

  Har du haft sjukdomar i könsorganen: inflammationer/endometrios/tumörer/annat, vad?

   

  Födelsekontroll

  Vilket preventivmedel använder du: inget/kondom/p-piller, hur många år /spiral, hur många år/manlig sterilisering, år/kvinnlig sterilisering, år/annat, vilket?

   

  Graviditeter

  Förlossningar åren

  Har du tidigare fått behandling för barnlöshet? Var och hurdana behandlingar?

   

  Hälsotillståndet i övrigt

  Har du kroniska sjukdomar? (t.ex. diabetes, magsår, högt blodtryck, tarmsjukdomar, återkommande inflammationer i andningsvägarna eller någon annan kronisk sjukdom)

  Har du genomgått operationer?

  Har du eller din make/sambo varit utomlands under de senaste 6 månaderna? Var i så fall?

   

  Läkemedel

  Använder du läkemedel regelbundet?

   

  Njutningsmedel

  Rökning: nej / ja (cigaretter per dag)

  Alkoholdoser (per vecka, per månad)
  1 dos = 12 cl lättvin, 33 cl cider/öl, 4 cl stark alkohol

  Använder du eller har du använt/prövat på droger? Vilken/vilka och när i så fall?

   

  Sjukdomar i den nära släkten

  Har du eller dina släktingar ärftliga sjukdomar eller missbildningar? Hurdana och vem i så fall?

  Har du eller någon släkting genomgått en kromosomundersökning eller en undersökning av någon ärftlig sjukdom? Vem, vilken undersökning och vad var resultatet av undersökningen i så fall?

  Finns följande sjukdomar i din släkt och hos vem i så fall: högt blodtryck, sjukdomar i andningsorganen, diabetes, allergi, reuma- eller bindvävssjukdomar, njursjukdomar, epilepsi/MS/andra neurologiska sjukdomar, blödningsrubbningar (t.ex. hemofili, porfyri), muskelförtvining, cancersjukdomar, psykiska störningar (t.ex. schizofreni, bipolär störning), hudsjukdomar, skelettsjukdomar, synskada, hörselskada, barn som avlidit som små eller nyfödda, annat?


   

  Övriga faktorer som inverkar på donationen av äggceller, eventuella önskemål eller kommentarer:


   

   Ovumia Fertinova Helsinki:


   Blanketten skickas säkert med en säker anslutning.

   Personuppgifter

   Efternamn (obligatorisk)

   Alla förnamn (obligatorisk)

   Personbeteckning (obligatorisk)

   Ålder

   Gatuadress

   Postnummer

   Postanstalt

   Telefonnummer

   E-postadress

   Skype-adress

    

   Yttre egenskaper

   Etniskt ursprung: finländskt/annat, vilket?

   Längd

   Vikt

   Hudfärg: ljus/annan färg, vilken?

   Hårfärg: ljus/ljusbrun/mörkbrun/svart/röd

   Ögonfärg: blå/grå/brun/grön

    

   Om donationen

   Via vilka olika kanaler har du fått information om donation av äggceller? Räkna upp alla.

   Varför vill du donera äggceller?

   Har du donerat äggceller tidigare?

    

   Menstruationscykeln

   Menstruationscykelns längd (dygn)? Är menstruationscykeln regelbunden?

    

   Könsorganen

   Har du haft sjukdomar i könsorganen: inflammationer/endometrios/tumörer/annat, vad?

    

   Födelsekontroll

   Vilket preventivmedel använder du: inget/kondom/p-piller, hur många år /spiral, hur många år/manlig sterilisering, år/kvinnlig sterilisering, år/annat, vilket?

    

   Graviditeter

   Förlossningar åren

   Har du tidigare fått behandling för barnlöshet? Var och hurdana behandlingar?

    

   Hälsotillståndet i övrigt

   Har du kroniska sjukdomar? (t.ex. diabetes, magsår, högt blodtryck, tarmsjukdomar, återkommande inflammationer i andningsvägarna eller någon annan kronisk sjukdom)

   Har du genomgått operationer?

   Har du eller din make/sambo varit utomlands under de senaste 6 månaderna? Var i så fall?

    

   Läkemedel

   Använder du läkemedel regelbundet?

    

   Njutningsmedel

   Rökning: nej / ja (cigaretter per dag)

   Alkoholdoser (per vecka, per månad)
   1 dos = 12 cl lättvin, 33 cl cider/öl, 4 cl stark alkohol

   Använder du eller har du använt/prövat på droger? Vilken/vilka och när i så fall?

    

   Sjukdomar i den nära släkten

   Har du eller dina släktingar ärftliga sjukdomar eller missbildningar? Hurdana och vem i så fall?

   Har du eller någon släkting genomgått en kromosomundersökning eller en undersökning av någon ärftlig sjukdom? Vem, vilken undersökning och vad var resultatet av undersökningen i så fall?

   Finns följande sjukdomar i din släkt och hos vem i så fall: högt blodtryck, sjukdomar i andningsorganen, diabetes, allergi, reuma- eller bindvävssjukdomar, njursjukdomar, epilepsi/MS/andra neurologiska sjukdomar, blödningsrubbningar (t.ex. hemofili, porfyri), muskelförtvining, cancersjukdomar, psykiska störningar (t.ex. schizofreni, bipolär störning), hudsjukdomar, skelettsjukdomar, synskada, hörselskada, barn som avlidit som små eller nyfödda, annat?


    

   Övriga faktorer som inverkar på donationen av äggceller, eventuella önskemål eller kommentarer:


    

    Ovumia Fertinova Jyväskylä:


    Blanketten skickas säkert med en säker anslutning.

    Personuppgifter

    Efternamn (obligatorisk)

    Alla förnamn (obligatorisk)

    Personbeteckning (obligatorisk)

    Ålder

    Gatuadress

    Postnummer

    Postanstalt

    Telefonnummer

    E-postadress

    Skype-adress

     

    Yttre egenskaper

    Etniskt ursprung: finländskt/annat, vilket?

    Längd

    Vikt

    Hudfärg: ljus/annan färg, vilken?

    Hårfärg: ljus/ljusbrun/mörkbrun/svart/röd

    Ögonfärg: blå/grå/brun/grön

     

    Om donationen

    Via vilka olika kanaler har du fått information om donation av äggceller? Räkna upp alla.

    Varför vill du donera äggceller?

    Har du donerat äggceller tidigare?

     

    Menstruationscykeln

    Menstruationscykelns längd (dygn)? Är menstruationscykeln regelbunden?

     

    Könsorganen

    Har du haft sjukdomar i könsorganen: inflammationer/endometrios/tumörer/annat, vad?

     

    Födelsekontroll

    Vilket preventivmedel använder du: inget/kondom/p-piller, hur många år /spiral, hur många år/manlig sterilisering, år/kvinnlig sterilisering, år/annat, vilket?

     

    Graviditeter

    Förlossningar åren

    Har du tidigare fått behandling för barnlöshet? Var och hurdana behandlingar?

     

    Hälsotillståndet i övrigt

    Har du kroniska sjukdomar? (t.ex. diabetes, magsår, högt blodtryck, tarmsjukdomar, återkommande inflammationer i andningsvägarna eller någon annan kronisk sjukdom)

    Har du genomgått operationer?

    Har du eller din make/sambo varit utomlands under de senaste 6 månaderna? Var i så fall?

     

    Läkemedel

    Använder du läkemedel regelbundet?

     

    Njutningsmedel

    Rökning: nej / ja (cigaretter per dag)

    Alkoholdoser (per vecka, per månad)
    1 dos = 12 cl lättvin, 33 cl cider/öl, 4 cl stark alkohol

    Använder du eller har du använt/prövat på droger? Vilken/vilka och när i så fall?

     

    Sjukdomar i den nära släkten

    Har du eller dina släktingar ärftliga sjukdomar eller missbildningar? Hurdana och vem i så fall?

    Har du eller någon släkting genomgått en kromosomundersökning eller en undersökning av någon ärftlig sjukdom? Vem, vilken undersökning och vad var resultatet av undersökningen i så fall?

    Finns följande sjukdomar i din släkt och hos vem i så fall: högt blodtryck, sjukdomar i andningsorganen, diabetes, allergi, reuma- eller bindvävssjukdomar, njursjukdomar, epilepsi/MS/andra neurologiska sjukdomar, blödningsrubbningar (t.ex. hemofili, porfyri), muskelförtvining, cancersjukdomar, psykiska störningar (t.ex. schizofreni, bipolär störning), hudsjukdomar, skelettsjukdomar, synskada, hörselskada, barn som avlidit som små eller nyfödda, annat?


     

    Övriga faktorer som inverkar på donationen av äggceller, eventuella önskemål eller kommentarer: