• sv
    • fi
    • en

Äggdonator intervju

Munasolulahjoittajan lomake SV

Blanketten skickas säkert med en säker anslutning.

Personuppgifter

Yttre egenskaper

Om donationen

Menstruationscykeln

Könsorganen

Graviditeter

Hälsotillståndet i övrigt

Läkemedel

Njutningsmedel

Sjukdomar i den nära släkten

morfarsysterbrodereget barnmor- eller farförälder
högt blodtryck
sjukdomar i andningsorganen
diabetes
reuma- eller bindvävssjukdomar
njursjukdomar
epilepsi
MS
andra neurologiska sjukdomar