Lue tiedote koronaviruksesta ›

Siemennesteen oksidatiivisen stressitason mittaus

Siemennesteen oksidatiivinen stressi – syy lapsettomuuteen?

Taustaa

Happi on solujemme elinehto siksi, että energiantuottomme solujen mitokondrioissa perustuu hapetukseen. Happi pyrkii reagoimaan muiden molekyylien kanssa, ja jotkut hapen yhdisteet ovat haitallisia. Happi muodostaa lyhytikäisiä aktiivisia välituotteita, ns. vapaita happiradikaaleja (reactive oxygen species, ROS), jotka pystyvät reagoimaan solujen eri rakenteiden kanssa ja vaurioittamaan niitä. Valkosolut käyttävät happiradikaaleja varta vasten taudinaiheuttajien tuhoamiseen.

Solut pyrkivät suojautumaan muodostuvilta happiradikaaleilta antioksidanteilla. Näitä ovat mm. runsaasti kudosnesteissä esiintyvä albumiini, suojaavat entsyymit, glutationi sekä E- ja C-vitamiinit.

Siittiöissä on paljon mitokondrioita tuottamassa energiaa liikkumiseen. Siittiöissä on vain vähän suoja-aineita, koska siittiö on rakenteeltaan tiivis ja solulimaa on vähän. Siksi siittiöt ovat erityisen alttiita happiradikaalien aiheuttamille solukalvojen ja DNA:n vaurioille. Spermassa on usein valkosoluja, jotka pystyvät tuottamaan jättimääriä radikaaleja. Siittiöt tarvitsevat ilmeisesti pieniä määriä happiradikaaleja hedelmöitystä edeltävään kypsymiseensä.

Mitä on oksidatiivinen stressi ja miten sitä mitataan?

Oksidatiivinen stressi tarkoittaa epätasapainoa vapaiden happiradikaalien ja niiltä suojaavien antioksidanttien välillä. Sperman oksidatiivista stressiä voidaan mitata MiOXSYS (Male Infertility Oxidative System) -testillä. Samalla näytteestä lasketaan siittiöiden määrä ja liikkuvuus. MiOXSYS mittaa biologisen näytteen hapetus/pelkistyspotentiaalia. Korkea mittaustulos kertoo näytteen korkeasta oksidatiivisesta stressitasosta. Mittaus on helppo ja nopea tehdä, vaatii vain erityisen laitteen ja kertakäyttöisen tutkimuskammion.

Miten tilanteeseen voi vaikuttaa?

Oksidatiivista stressiä on mahdollista ehkäistä ravinnolla ja terveellisillä elämäntavoilla. Yleisesti terveyttä edistävät tavat, kuten savuttomuus, terveellinen ruokavalio ja liikkuminen ovat hyväksi. Antioksidantteja saa monipuolisesta, kasviksia ja hedelmiä sisältävästä ravinnosta, ja tarvittaessa niitä voi käyttää lisäravinteena.

Vaikuttaako siemennesteen korkea oksidatiivisen stressin taso lapsettomuushoidon tulokseen?

Tieteellisissä tutkimuksissa korkea MiOXSYS lukema on liitetty alhaiseen siittiöiden määrään ja liikkuvuuteen sekä kohonneeseen DNA-vaurioiden riskiin. Hedelmöityshoitoihin hakeutuvilla lukema on ollut keskimääräistä korkeampi. Oksidatiivisen stressin mittaus on uusi mahdollisuus löytää lisätekijöitä siittiöiden merkityksestä lapsettomuudessa. Mittaustulos voi täydentää muiden lapsettomuustutkimusten avulla saatua tietoa parasta hoitomuotoa suunniteltaessa. Tutkimukset mittaustulosten vaikutuksesta ovat kuitenkin kesken. Antioksidantteja sisältävän lisäravinteen vaikutus hoitotuloksiin on myös vielä epäselvä. MiOXSYS-testin tarve harkitaan yksilöllisesti vastaanotolla.

Mioxsys.com ›

Kirjallisuutta

Agarwal, A., Sharma, R., Roychoundhury, S., Du Plessis, S., and Sabanegh, E.: MiOXSYS: a novel method of measuring oxidation reduction potential in semen and seminal plasma. Fertil Steril. 2016 Sep;106(3):566-573

Agarwal, A., Saleh, R.A., and Bedaiwy, M.A.: Role of reactive oxygen species in the pathophysiology of human reproduction. Fertil Steril. 2003 Apr;79(4): 829–843