Alkuraskauden ultra ja muut raskausajan tutkimukset

Varaa aika

Alkuraskauden ultra Jyväskylässä, Tampereella, Kuopiossa ja Helsingissä

Katso raskausultran hinta hinnastostamme. Tampereella ja Kuopiossa myös monipuolinen 4D-ultra, lue lisää ja varaa aika jo tänään!

Varaa aika

Varhais­raskauden ultraääni­tutkimus (alle 12 rvk)

Varhaisraskauden ultraäänitutkimuksen tarkoitus on varmistaa raskauden kesto/laskettu aika, sikiöiden lukumäärä sekä raskauden sijainti kohdun sisällä. Moni raskaana oleva miettii, missä vaiheessa raskaus näkyy ultrassa ja milloin alkuraskauden ultraan kannattaa tulla. Yleensä varhaisraskauden ultraäänitutkimuksessa sikiön syke on nähtävissä raskausviikon 6 jälkeen, joten suositeltavin ajankohta varhaisraskauden ultraäänitutkimukselle on raskausviikon 7 jälkeen (noin 2-3 viikkoa positiivisen raskaustestin jälkeen). Tällöin sikiön syke voidaan nähdä ultraäänitutkimuksessa.

Usein varhaisraskauden ultraäänitutkimuksessa pystytään tarkastelemaan viikkokohtaisesti kehittyviä sikiön rakenteita ”karkealla” tasolla sekä arvioimaan lapsiveden määrää. Jos raskaus on monisikiöinen, alkuraskauden ultrassa määritetään raskauden tyyppi (epäidenttinen/identtinen) sekä istukoiden lukumäärä. Varhaisraskauden ultraäänitutkimuksen yhteydessä kartoitetaan myös mahdollisia riskitekijöitä raskauskomplikaatioille yms. ja tarvittaessa näiden ehkäisemiseen tähtäävälle seurannalle annetaan suosituksia.

Varaa aika varhaisraskauden ultraäänitutkimukseen Jyväskylään, Tampereelle, Kuopioon tai Helsinkiin. Varhaisultran hinta määrittyy hinnastomme mukaan.

Varaa aika

Niska­turvotuksen mittaus sekä varhais­raskauden rakenteiden tarkastelu

Sikiön niskaturvotus (NT) on usein korostunut eri kromosomihäiriöissä (mm. Downin syndrooma). Kohonnut niskaturvotus lisää myös riskiä muun muassa sikiön sydänvialle, palleatyrälle, munuais- ja virtsateiden poikkeavaisuuksille sekä keskushermoston sulkeutumishäiriöille. Niskaturvotus on mahdollista mitata raskausviikkojen 11+0 – 13+6 välissä.

Viime vuosien aikana maailmalla ovat yleistyneet ensimmäisen raskauskolmanneksen rakenne­ultraääni­tutkimukset – iso osa aikaisemmin keskiraskaudessa diagnosoiduista sikiön rakennevioista pystytään näkemään jo ensimmäisellä raskauskolmanneksella. Ensimmäisen raskauden kolmanneksen rakenneultraäänitutkimus tarkastelee aivojen eri osien rakenteita, kitalakea, kasvojen alueen profiilia ja luita, keuhkojen, pallean, vatsalaukun, munuaisten, virtsarakon, suoliston, maksan sekä vatsanpeitteiden ja selkärangan alueen rakenteita. Rakenneultrassa myös ylä- ja alaraajojen rakenteet tarkastetaan. Sydämen rakenteet katsotaan näkyviltä osin. Sikiön lisäksi istukan kehittymistä arvioidaan ultraäänitutkimuksessa. Tarkennettu varhaisraskauden rakenneultraäänitutkimus on mahdollista tehdä raskausviikon 12+0 jälkeen. Sikiön sukupuoli on usein ultraäänessä erotettavissa aikaisintaan raskausviikon 12-13 välillä.

Sikiön niskaturvotuksen mittauksia sekä varhaisraskauden rakenneultria tehdään Tampereen ja Kuopion klinikallamme.

Varaa aika

Toisen kolmanneksen ultraääni­tutkimus (raskausviikot 14 + 0 – 17+6)

Toisen raskauskolmanneksen ultraäänitutkimuksessa voidaan sikiön mittojen perusteella tehdä sikiön painoarvio. Toisen raskauskolmanneksen aikana on mahdollista tarkastella myös sikiön eri elinten kehittymistä sekä tarvittaessa katsoa sikiön sukupuoli. Myös istukan kehittyminen sekä sijainti ja lapsiveden määrä nähdään ultraäänitutkimuksessa. Toisen kolmanneksen aikana kohdunkaulan pituutta voidaan tarvittaessa arvioida ultraäänellä.

Rakenne­ultraääni­tutkimus

Varsinainen toisen raskauskolmanneksen ultraäänitutkimus voidaan tehdä seulonta-asetuksen mukaan raskausviikon 18+0 – 22+0 välillä tai raskausviikon 24+0 jälkeen. Rakenneultraäänitutkimuksessa otetaan sikiön mitat. Rakenneultraäänitutkimuksessa käydään sikiön rakenteet läpi kansainvälisten suositusten mukaisesti, jolloin ultraäänitutkimus on Suomen seulonta-asetuksen mukaista tutkimusta kattavampi. Rakenne­ultraääni­tutkimuksessa katsotaan sikiön eri elinten kehitys (esim. aivojen eri rakenteet, kasvojen alue, sydämen rakenteet, keuhkot, vatsalaukku, munuaiset, virtsarakko, selkäranka, ylä- ja alaraajat). Rakenteiden tarkastelun apuna saatetaan käyttää eri elinten toiminnasta kertovia virtausmittauksia. Rakenneultraäänitutkimuksessa tutkitaan myös istukkaa, napanuoraa sekä lapsivedenmäärää. Raskausviikon 24 jälkeen rakenneultraäänitutkimuksen voi tehdä myös 4D-ultraäänilaitteella.

Sikiön rakenneultraäänitutkimukseen voit varata ajan Tampereen ja Kuopion klinikalle.

Varaa aika

Sikiön yksityiskohtainen ultraääni­tutkimus, loppuraskauden virtaus­mittaukset

Raskausviikon 24+0 jälkeen on sikiön yksityiskohtaisessa ultraäänitutkimuksessa mahdollista arvioida sikiön mittojen ja painoarvion lisäksi muun muassa istukan toimintaa mittaamalla napavaltimon verenvirtausta. Tarvittaessa sikiön hyvinvoinnista voidaan saada lisätietoa mittaamalla sikiön keskeisten elinten (muun muassa aivot, sydän) toimintaa kuvaavia verenvirtauksia sekä arvioimalla lapsivedenmäärää ja istukkaa sekä synnyttäjän kohtuvaltimoiden verenvirtauksia. Raskausviikoilla 24-30 saadaan paras näkyvyys, kun tutkimus tehdään 4D-ultraäänilaitteella.

Sikiön tarjonta usein vakiintuu viimeistään raskausviikon 36+0 jälkeen. Sikiön syntymäpainoa on mahdollista ennakoida raskausviikon 35+0 jälkeen tehtävällä painoarviolla.

Ultraäänitutkimuksen yhteydessä on mahdollista mitata ultraäänellä kohdunkaulan kanavan pituus, jolloin esimerkiksi ennenaikaisen synnytyksen riskiä pystytään ennakoimaan ja tarvittaessa suunnittelemaan tarvittavat toimenpiteet ennenaikaisen synnytyksen riskin vähentämiseksi.

Sikiön yksityiskohtaisen uä-tutkimuksen voit varata Tampereen ja Kuopion klinikaltamme.

Varaa aika

Sikiön 4D-ultraääni­tutkimus

Sikiön 4D-ultra on kolmiulotteiseen näkymään perustuva ultraäänitutkimus, johon sisältyy liikkuvaa kuvaa. 4D-ultraäänitutkimus tarjoaa mahdollisuuden tarkastella sikiön ulkoisia rakenteita yksityiskohtaisemmin kuin perinteinen ultraäänitutkimus, ja 4D-ultra mahdollistaa myös sikiön liikkeiden seurannan kolmiulotteisina. Tutkimuksessa voi nähdä esimerkiksi sikiön kasvonpiirteitä. Kolmiulotteisuus helpottaa sikiön mahdollisten rakennepoikkeavuuksien toteamisessa.

4D-ultraäänitutkimus suositellaan tehtäväksi raskausviikoilla 24-30, jolloin näkyvyys on kaikkein parhain. 4D-ultra voidaan kuitenkin halutessasi tehdä missä raskauden vaiheessa tahansa.

Voit varata ajan sikiön 4D-ultraäänitutkimukseen Tampereen ja Kuopion klinikallemme. Tutkimus sisältää 60 minuutin vastaanottokäynnin ja tallenteen tutkimuksesta.

Varaa aika

NIPT-tutkimus

NIPT-tutkimus (non-invasive prenatal test) on raskaana olevan verinäytteestä tehtävä testi, jolla voidaan seuloa riskiä tietyille sikiön kromosomihäiriöille. Vaikka NIPT-testi on mahdollista ottaa raskausviikon 10 jälkeen, paras aika näytteen ottamiselle on raskausviikon 11+0 jälkeen, jolloin sikiön soluvapaata DNA:ta on enemmän äidin verenkierrossa. Raskauden aikana sikiön verenkierrosta vapautuu äidin verenkiertoon soluvapaata DNA:ta, jota voidaan eristää äidiltä otetusta verinäytteestä. Tästä soluvapaasta DNA:sta voidaan määrittää muun muassa sikiön kromosomien lukumäärä ilman keskenmenoriskiä. Koska NIPT-testi perustuu todennäköisyyksiin, poikkeava löydös on varmistettava lapsivesipunktiolla tai istukkanäytteellä. Jos NIPT on poikkeava, noin 0.2 prosenttia poikkeavista löydöksistä osoittautuu lapsivesipunktiolla tai istukkanäytteellä normaaleiksi.

NIPT-testin ottamista varten on varattava näytteenottoaika. Samalla käynnillä tehdään myös raskausajan ultraäänitutkimus, jossa raskauden kesto ja sikiön normaali kasvu ja kehittyminen varmistetaan, sekä annetaan neuvonta NIPT-testiä varten. NIPT-testin tulokset tulevat 2 viikon sisällä näytteen ottamisesta. Jos NIPT-tutkimuksen tulos on poikkeava, löydöksen merkitys käydään läpi sekä samalla tarjotaan mahdollisuutta lähetteeseen jatkotutkimuksiin.

Perus NIPT-testi on saatavilla kaikilla klinikoillamme ja kaikkien kromosomien laaja NIPT-tutkimus (NACE24) Tampereen ja Helsingin klinikalla.

Varaa aika NIPT-tutkimukseen:

Varaa aika

Perus NIPT

Perus-NIPT määrittää Downin syndrooman (21-trisomian), Pataun syndrooman (13-trisomian) sekä Edwardsin syndrooman (18-trisomia) riskin. Näytteestä voidaan määrittää myös sikiön sukupuoli, jolloin samalla pystytään poissulkemaan Turnerin syndrooma (XO) sekä Klinefelterin syndrooma (XXY). Vastausten yhteydessä ilmoitetaan sikiön sukupuoli, jos tämä halutaan tietää.  Näyte otetaan raskaana olevalta verinäytteenä, jolloin tutkimukseen ei liity keskenmenoriskiä.

Ovumiassa käytössä oleva NIPT-tutkimus löytää yli 99,9 prosenttia 21-trisomiaraskauksista sekä 99,9 prosenttia 13-trisomiaraskauksista. Sukupuolen NIPT tunnistaa oikein yli 99 prosentin todennäköisyydellä. Sukukromosomien häiriöissä NIPT-testin luotettavuus on yli 91 prosenttia.

Perus-NIPT-tutkimus on mahdollinen monisikiöisissä raskauksissa, mutta tällöin sukukromosomien osalta ei analyysia pysty tekemään. Sukupuoli on monisikiöisissä raskauksissa NIPT-testillä luotettavasti määritettävissä ainoastaan, jos molemmat sikiöt ovat tyttöjä. Monisikiöisissä raskauksissa sukukromosomien poikkeavia määriä ei pysty tutkimaan perus-NIPT-tutkimuksella.

Koska perus-NIPT toimii osana raskauden aikaista riskin arviointia, tutkimuksen ottaminen edellyttää aina lääkärin vastaanotolla annettavaa neuvontaa ja ultraäänitutkimusta.

Varaa aika perus-NIPT-tutkimukseen Jyväskylään, Tampereelle tai Helsinkiin:

Varaa aika

Laaja, kaikkien kromosomien NIPT-testi (NACE24)

Kaikkien kromosomien NIPT (NACE24) kattaa kaikkien kromosomien (1-22 sekä sukukromosomit) lisäksi isot (yli 7mb kokoiset) kromosomien osittaiset puutokset ja kahdentumat (mikrodeleetiot ja duplikaatiot). Näyte otetaan raskaana olevalta verinäytteenä, jolloin tutkimukseen ei liity keskenmenoriskiä. Kaikkien kromosomien NIPT-testi voidaan ottaa raskausviikolta 10 lähtien.

Kaikkien kromosomien NIPT löytää 21-, 13- ja 18 kromosomien lukumäärän poikkeavuudet vähintään 99,9 prosenttisesti. Sukukromosomien lukumäärän poikkeavuudet löytyvät vähintään 91 prosenttisesti. Sikiön sukupuolen kaikkien kromosomien NIPT tunnistaa yli 99 prosentin tarkkuudella.

Lisäksi väärän positiivisen tuloksen riski on kaikkien kromosomien NIPT-tutkimuksessa 0.2 prosenttia. Muiden kuin 21-, 13- ja 18-kromosomien lukumäärien poikkeavuuksien osalta tutkimus löytää vähintään 96 prosenttia poikkeavuuksista, kromosomien sisäisistä osittaisista puuttumisista tai kahdentumisista löytyy vähintään 74 prosenttia.

Kaikkien kromosomien NIPT-testi on mahdollinen vain yksisikiöisissä raskauksissa.

Kaikkien kromosomien NIPT-testi toimii osana raskauden aikaista riskin arviointia ja tämän vuoksi tutkimuksen ottaminen edellyttää aina lääkärin vastaanotolla annettavaa neuvontaa ja ultraäänitutkimusta.

Varaa aikaa NACE24-tutkimukseen Tampereen ja Helsingin klinikalle:

Varaa aika

Lue lisää blogista:
”Sikiöseulontaa tulisi aikaistaa” – ultraäänitutkimus vie Sami Onoilaa uusille urille

Uutta: POC-testi Ovumia Tampereella

POC-testi (products of conception) antaa uutta tietoa sikiöperusteisista keskenmenojen syistä. POC-tutkimuksessa selvitetään kaikkien 46 kromosomin (23 kromosomiparin) osalta kromosomien määrään perustuvat häiriöt. Tulokset saadaan yli 99 prosentissa näytteistä, jos raskausmateriaalia on saatu riittävästi. Näyte otetaan keskenmenon vuodosta tai vastaanotolla paikallispuudutuksessa kohdun imutyhjennyksellä (MVA). Poikkeava tulos avataan vastaanotolla, ja asiakkaalle ja tämän puolisolle suunnitellaan mahdolliset jatkotutkimukset. Ovumian POC-testin poikkeavia tuloksia voidaan hyödyntää myös lapsettomuushoitojen preimplantaatiodiagnostiikassa (PGT).

Kysyy lisää POC-testistä Ovumia Tampereelta p. 020 747 9310 ma-pe klo 8.15-15.00

Katso myös

Asian­tuntijamme

Sami
Onoila

LL, naistentautien ja synnytysten sekä perinatologian erikoislääkäri, seksuaaliterapeutti (NACS)
Tampere

    

Kati
Pentti

Vastaava lääkäri Tampere, LT, naistentautien ja synnytysten sekä lisääntymislääketieteen erikoislääkäri
Tampere

   

Candido
Tomás

Kehitysjohtaja Tampere, LT, naistentautien ja synnytysten sekä gynekologisen endokrinologian erikoislääkäri
Tampere

    

Anna
Kivijärvi

Vastaava lääkäri Jyväskylä, LL, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri
Jyväskylä

  

Mari
Sälevaara

LT, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri
Helsinki

    

Maria
Tuominen

LL, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri
Helsinki

   

Isto
Uusi-Erkkilä

LL, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri
Helsinki

   

Jarna
Moilanen

Vastaava lääkäri Helsinki, LT, MBA, naistentautien ja synnytysten sekä lisääntymislääketieteen erikoislääkäri
Helsinki

    

Johanna
Aaltonen

LT, naistentautien ja synnytysten sekä lisääntymislääketieteen erikoislääkäri
Tampere

  

Heidi
Hakkarainen

LT, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, perinatologi
Kuopio