Psykologipalvelut

Ovumia Fertinova hedelmöityshoitoklinikoilla kiinnitetään erityistä huomiota asiakkaidemme henkiseen hyvinvointiin.

Tahaton lapsettomuus on monelle henkisesti raskasta aikaa. Lapsettomuus vaikuttaa kokonaisvaltaisesti elämään ja voi vaikeuttaa selviytymistä työssä, harrastuksissa, parisuhteessa ja muissa sosiaalisissa suhteissa. Hedelmöityshoidot tuovat mukanaan lisähaasteen, jonka monet kokevat stressaavana.

Hedelmöityshoidot tähtäävät siihen, että toivottu raskaus alkaisi mahdollisimman vaivattomasti ja turvallisesti. Tahattoman lapsettomuuden laadukas hoito on kuitenkin muutakin kuin lääketiedettä, tutkimuksia ja toimenpiteitä. Meillä asiakkaat huomioidaan yksilöinä, joilla on monenlaisia toiveita ja tarpeita.

Psykologimme kanssa keskustelu auttaa sinua jaksamaan vaativan elämänvaiheen läpi. Vastaanotolla saat tilaa ja aikaa käsitellä lapsettomuuteen liittyviä tunteitasi. Psykologikäynnit tuovat helpotusta myös, jos lapsettomuus koettelee parisuhdettasi. Usein jo pelkästään ulkopuolisen ammattihenkilön läsnäolo helpottaa parin kommunikointia ja selkiyttää tilannetta.

Psykologin kanssa voit myös käydä läpi elämäntapojasi ja ajattelumallejasi ja selvittää, kuinka pystyt ylläpitämään henkistä jaksamistasi mahdollisimman tehokkaasti. Halutessasi opit myös rentoutumista ja muita stressinhallintamenetelmiä, joiden avulla arjen hallinta sujuu paremmin.

Psykologimme tarjoaa palveluita myös muille kuin lapsettomuusklinikan asiakkaille. Ota rohkeasti yhteyttä, mikäli kaipaat apua parisuhteen, perheen, perhesuunnittelun tai seksuaalisuuden kysymyksissä.

Lisätietoa Ovumia Fertinovan Perheklinikan sivuilla, perheklinikka.fi.