Lapsettomuus ahdistaa

Lapsettomuus voi aiheuttaa erilaisia tunteita: epäuskoa, häpeää, surua, arvottomuutta, kateutta ja raivoa. Kaikille lapsettomuuskriisi ei ole vaikea, mutta jättää silti jälkensä. Noin 50 % lapsihaaveisista naisista ja 20 % miehistä kokevat lapsettomuuden elämän pahimpana kriisinä. Jokaisella on siitä huolimatta lupa kokea lapsettomuus omalla tavallaan.

Lapsen hankkimisen syinä voi olla esimerkiksi: rakkaudentarve, toivo tulevaisuudesta tai lapsi voi merkitä elämän jatkuvuutta. Lapsen saaminen voidaan mieltää myös naisen ja miehen suhteen vahvistajana. Raskaus voi merkitä naiselle oman naiseuden saavuttamista ja miehelle tärkeää osaa maskuliinisuutta.

Naisella lapsettomuus aiheuttaa miehiä enemmän negatiivisuutta, sillä naiset tuntevat olevansa vastuussa lapsettomuudesta. Mies on useimmiten huolissaan siitä, miten tilanne vaikuttaa kumppaniin ja muihin suhteisiin. Jos syytä lapsettomuuteen ei vielä tiedetä, tilanne tuntuu vaikeammalta kuin tilanne, jossa syy olisi selvillä. Jotkut miehistä välttävät avuttomuuden tunteen vetäytymällä parisuhteesta omaan kuoreensa. Tämä ei ainakaan osaltaan edesauta naisen oloa. Suhteessa voi ilmetä puhumattomuutta ja omiin oloihin vetäytymistä pelon seurauksena. Puhumattomuus voi johtaa itsesyytöksiin ja lopulta masennukseen. Noin viidesosa lapsettomista naisista saa masennuksen lapsettomuutensa aikana.

Parin tulee pohtia, voiko lapsettomuus osaltansa johtua huonoista elämäntavoista. Ylipaino ja tupakointi heikentävät raskaaksi tulemisen mahdollisuutta. Naisen kuin miehenkin tulisi kiinnittää näihin asioihin huomiota ja tehdä tarvittavia elämäntapamuutoksia raskauden onnistumiseksi (lue aiheesta lisää: hedelmällisyyden edistäminen).

Ennen lapsettomuushoitoihin hakeutumista parin kannattaa selvittää lapsettomuudesta aiheutuvia psykososiaalisia vaikutuksia ja ylipäänsä ottaa selvää lapsettomuudesta. Oma aktiivisuus auttaa ymmärtämään tilannetta paremmin ja lievittää samalla kummankin stressiä. Tutkimusten perusteella lapsettomista noin. 78 % seuraa lehdistön lapsettomuusaiheisia keskusteluja ja noin. 69 % aihetta käsitteleviä tv-ohjelmia.

Tutkimuksiin ja lapsettomuushoitoon hakeuduttaessa erityisen tärkeää on psyykkinen tuki. Yleisimmät hoidot lapsettomuuteen ovat munarakkulan kypsytyshoidot, myoomien ja endometrioosin leikkaushoidot ja koeputkihedelmöitys. Jos kaikkia tarjolla olevia hoitoja hyödynnetään, 80 % hoitoon tulleista pareista onnistuu saamaan vauvan. Hoidot kuitenkin valitaan parille sopiviksi niin, että riskit minimoidaan. Jos hoidot joudutaan toteamaan toimimattomiksi, on parin harkittava lahjoitettujen sukusolujen käyttöönottoa. Lahjasukusolut ovat 5 %:lla lapsettomista pareista ainoa keino tulla raskaaksi.

Varaa aika lapsettomuus-tutkimuksiin

Lähteet:

  • Terveyskirjasto Duodecim (2002). Lapsettomuuden tuska. Maija Tulppala.
  • Terveyskirjasto Duodecim (2002). Lapsettomuuden hoidon valinta. Aila Tiitinen.