Hyödyllisiä linkkejä

Kansaneläkelaitos
www.kela.fi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
thl.fi/fi/

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
www.valvira.fi/terveydenhuolto