• fi
    • sv
    • en

Ensikäynnille

Varaa aika

Lapsettomuuslääkärin ensikäynnille voi varata ajan, kun hedelmällisyys mietityttää ja on aika hakea siihen apua. Ovumiassa teitä palvelevat kokeneet ammattilaiset, ja käytössänne ovat tuoreimmat lapsettomuuden hoitomenetelmät.

Ensikäynti

Ensikäynti on nimitys ensimmäisestä käynnistä Ovumialla. Ensikäynnille voi hakeutua heteropariskuntana, naisparina tai itsellisenä naisena eli jos nainen suunnittelee lasta yksin.

Ensikäynnille voi hakeutua myös silloin, kun hoitoja on jo toteutettu muualla. Silloin ensikäynnillä käydään läpi hoitohistoria ja tehdään sopiva suunnitelma.
On myös mahdollista esimerkiksi siirtää omia pakastealkioita toiselta klinikalta Ovumiaan ja jakaa hoitoja Ovumiassa.

Miten ensikäyntiin tulisi varautua?

Ennen ensikäyntiä toivomme teidän täyttävän hyvissä ajoin valmiiksi terveysselvitys-lomakkeet. Näin lääkäri voi jo etukäteen tutustua tietoihinne ja osaa kysyä kaikki tarvittavat tarkentavat kysymykset.

Mikäli olette olleet hoidossa jossakin muualla, on hyvä ottaa mukaan myös aiemmat hoitotiedot. Näin voidaan tehdä tarkempaa arviota ja suunnitelmaa tulevista lapsettomuustutkimuksista ja lapsettomuushoidoista.

Mitä ensikäynnillä tapahtuu?

Ensimmäisellä käynnillä tavataan lapsettomuushoitoihin ja -tutkimuksiin erikoistunut lääkäri, joka tekee syvemmän haastattelun naiselle tai pariskunnalle. Mikäli lasta ollaan hankkimassa pariskuntana, toivomme molempien osapuolien tulevan ensikäynnille yhdessä.

Haastattelussa käydään huolella läpi mahdollisia lapsettomuuteen ja hedelmällisyyteen vaikuttavia tekijöitä parin tai naisen terveydentilassa ja elintavoissa. Naiselle tehdään yleensä gynekologinen tutkimus ja ultraäänitutkimus.

Ensikäynnillä laaditaan myös yksilöllinen lapsettomuuden hoitosuunnitelma sekä suunnitellaan tarvittavat tutkimukset, samalla kun annamme alustavaa tietoa lapsettomuuden erilaisista hoitomuodoista. Ensimmäisen käynnin yhteydessä annamme tietoa klinikkamme käytännöistä, ja tapaatte myös hoitajamme.

Asiakkaamme päättää viime kädessä aina itse, millaisiin hoitoihin ja millä aikataululla he ovat valmiita. 80–85 % asiakkaistamme saa apua nykyisistä lapsettomuuden hoitomenetelmistämme.

Varaa aika Ensikäynnille!

Varaa aika ensikäynnille