• fi
  • sv
  • en
  • de

Syntyvyys laskee – Hedelmällisyyskatsastus voi ennaltaehkäistä tahatonta lapsettomuutta

Hedelmällisyyskatsastus sopii erityisen hyvin niille, joilla on lapsihaaveita nyt tai tulevaisuudessa sekä niille, jotka eivät ole lapsitoiveestaan vielä varmoja.

On mahtavaa, että elämme ajassa, jossa hyvinvointimme ja mahdollisuutemme omannäköiseen elämään ovat parantuneet. Myös naiset voivat kouluttautua ja luoda uraa, matkustella ja nähdä maailmaa. On mahdollista katsella, tunnustella, haistella ja maistella. Monet haaveilevat myös edelleen perheenlisäyksestä, vaikka syntyvien lasten määrä onkin ollut viime ajat ennätyksellisessä laskusuhdanteessa. Tuoreimman tiedon mukaan lapsia näyttää syntyvän tänä vuonna vähemmän kuin yli sataan vuoteen. Lasta haaveilevan kuulee kuitenkin usein sanovan, ettei tarkalleen tiedä, milloin perheenlisäystä haluaa. Sitten, kun aika on oikea.

 

Väestöliiton tutkimusprofessori Anna Rotkirch sanoi YLE:n artikkelissa maaliskuussa, ettei moni halua ajatella hedelmällisyyttään lainkaan tai kokee sen ajattelemisen hyvin ahdistavana. Maailmalla käyttöön onkin ilmestynyt termi sleepwalking into infertility. Väestöliiton hiljattain tekemän kyselytutkimuksen mukaan myös varsinaiset tiedot iän vaikutuksesta hedelmällisyyteen ovat puutteellisia. Monet luulevat, että naisen raskaaksi tulon mahdollisuus heikkenee vasta 40 ikävuoden jälkeen, vaikka laajalla mittakaavalla katsottuna selkeä lasku tapahtuu jo 35 vuoden iässä.

Moni saattaa kokea tällaisen uutisoinnin ahdistusta vain entuudestaan lisäävänä, eikä ihme. Maailma huutaa biologisen kellosi käyvän, mutta aikasi ei välttämättä ole oikea. Naisen hedelmällisen iän rajallisuuden esillä pitäminen niin mediassa kuin laajemminkin yhteiskunnassa on kuitenkin tarpeen. Tämä siksi, että ne ihmiset, jotka haaveilevat lapsensaannista tai eivät ole vielä varmoja lapsihaluistaan olisivat ainakin tietoisia asiasta. Tahaton lapsettomuus on monille iso henkilökohtainen tragedia.

Asian voi tiedostaa ja lapsensaamista voi yrittää optimoida tiettyyn elämänvaiheeseen, mutta kaikki me tiedämme, ettei tämä aina ole mahdollista. Elämä harvoin etenee tietyn ennalta määrätyn kaavan mukaan. Matkan varrelle voi sattua yllätyksiä, jotka pistävät suunnan ja suunnitelmat uusiksi.

Keskusteluapua ja omaan elämäntilanteeseen pureutumista…

Ovumian Hedelmällisyyskatsastus on lanseerattu, jotta me voisimme osaltamme ennaltaehkäistä tahatonta lapsettomuutta. Hedelmällisyyskatsastus ei ole oikotie onneen, eikä se poista tahattoman lapsettomuuden ongelmaa. Me uskomme kuitenkin, että sillä on mahdollista saada aikaan paljon hyvää.

Hedelmällisyyskatsastuksen lähtökohtana on aina avun antaminen asiakkaan toiveista ja tarpeista käsin. Yksi vaihtoehto on tulla pelkästään keskustelemaan vastaanotolle omaan hedelmällisyyteen liittyvistä, mieltä askarruttavista asioista. Jo tämän perusteella hedelmöityshoitoihin perehtynyt gynekologi pystyy kertomaan, mitkä tekijät voivat olla merkittäviä juuri oman hedelmällisyyden kannalta. Iän lisäksi läpikäytäviä asioita ovat yleensä asiakkaan sairaushistoria sekä elämäntavat. Vastaanotolla on myös mahdollista keskustella kokonaisvaltaisesti omasta elämäntilanteestaan.

Esimerkiksi parisuhteen puuttuminen tai toisaalta parisuhteessa olevat erimielisyydet tai puhumattomuus lapsenhankinnasta voivat molemmat herättää kipeitä kysymyksiä siitä, suodaanko minun elämääni koskaan lapsia? Keskustelu Ovumian lääkärin kanssa voi antaa suuntaviivoja tulevaan sekä auttaa ottamaan lapsihaaveet puheeksi kumppanin kanssa tarpeeksi ajoissa. Jos naisen ikä alkaa lähestyä 30, eikä sopivaa kumppania ole vielä löytynyt, voivat lääkäri ja asiakas pohtia yhdessä myös ennakoivan munasolupakastuksen mahdollisuutta.

…sekä hedelmällisyystilanteen selvittämistä gynekologisella tutkimuksella

Hedelmällisyyskatsastuksessa on mahdollista tehdä myös gynekologinen tutkimus, jolloin se korvaa gynekologisen vuositarkastuksen. Tutkimuksessa selvitetään ultraäänellä kohdun terveyttä ja munasarjareserviä eli toisin sanoen munasarjojen sisältämien munarakkuloiden määrää. Reserviä mitataan tarvittaessa myös munasarjoista verenkiertoon erittyvän Anti-Müllerian hormonin (AMH) avulla. Jos nuorella naisella on matala AMH ja inaktiiviset munasarjat, edessä saattaa olla lisääntymiseen liittyviä haasteita. Tällöin jatkotutkimukset voivat olla tarpeen. Matala AMH yksinään ei kuitenkaan ennusta raskautta. Potilaan hedelmällisyyden kannalta ensiarvoisen tärkeää onkin arvioida kokonaistilannetta. Raskaaksi tulemista voivat vaikeuttaa myös monet muut asiat, kuten endometrioosi ja kohdun myoomat.

Hedelmällisyyskatsastuksen yhteydessä on mahdollista ottaa myös papa-koe sekä laittaa ehkäisyasiat kuntoon, mikäli lapsitoive ei ole ajankohtainen. Mikään ei estä myöskään miehiä tulemasta katsastukseen! Miesten kohdalla voidaan selvittää esimerkiksi hedelmällisyyteen vaikuttavia sairauksia sekä tutkia tarpeen mukaan siemenneste. Vastaanotolle on mahdollista tulla niin yksin kuin pariskuntanakin.

Keskusteluhetki ammattilaisen kanssa sekä tieto hedelmällisestä tilanteesta voivat auttaa tekemään oman elämän kannalta tärkeitä ratkaisuja. Lapsenhankintaan liittyvät ajatukset voivat selkiytyä sekä hedelmällisen iän rajallisuuteen liittyvä ahdistus vähentyä. Hedelmällisyyskatsastus sopii erityisen hyvin niille, joilla on lapsihaaveita nyt tai tulevaisuudessa sekä niille, jotka eivät ole lapsitoiveestaan vielä varmoja.

Loppujen lopuksi hyvin pienillä ennaltaehkäisevillä askelilla voi olla suuri vaikutus tulevaisuuteen.

Mikä ihmeen AMH?

 • AMH-testi mittaa Anti-Müllerian -nimisen hormonin tasoa naisen veressä. Hormonia erittyy munasarjoista ja sen pitoisuus kertoo, kuinka paljon munasarjoissa on jäljellä pieniä, varhaisia munarakkuloita.
 • Naisen munarakkulavarasto eli niin sanottu munasarjareservi on valmiina jo syntymässä. Reservi hupenee iän myötä ja menopaussin jälkeen toiminnallinen reservi on käytetty loppuun. Laskunopeudessa on kuitenkin yksilöllisiä eroja.
 • AMH-testin avulla on mahdollista saada käsitys omasta reservistään. Testi kannattaa tehdä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta alentunut munasolujen määrä voidaan todeta hyvissä ajoin. Näin nainen pystyy ottamaan asian huomioon omissa perheellistymissuunnitelmissaan.
 • AMH:n arvellaan olevan paras tällä hetkellä käytettävissä olevista munarakkulareservin mittareista.

Hedelmällisyyskatsastus pähkinänkuoressa

 • Hedelmällisyyskatsastus sopii kaikille hedelmällisyydestään kiinnostuneille naisille ja miehille. Erityisen paljon siitä voivat hyötyä lapsia nyt tai tulevaisuudessa toivovat sekä ne, jotka eivät vielä ole perheellistymishaluistaan varmoja.
 • Hedelmällisyyskatsastuksessa voidaan selvittää hedelmällisyyttä sekä tarjota keskusteluapua mieltä askarruttavissa kysymyksissä. Katsastuksen avulla on mahdollista ehkäistä tahatonta lapsettomuutta.
 • Katsastukseen voi saapua yksin tai pariskuntana.
 • Katsastuksella pystytään korvaamaan gynekologinen vuositarkastus. Samassa yhteydessä voidaan ottaa myös papa-koe sekä hoitaa ehkäisyasiat kuntoon.

Artikkelin teksti

 • Anna-Maija Kakkonen
 • Johanna Aaltonen, vastaava lääkäri Tampere, LT, naistentautien ja synnytysten sekä lisääntymislääketieteen erikoislääkäri.

 

Lähteet

 1. Broer SL, Broekmans FJM, Laven JSE, Fauser BCJM. 2014. Anti-Müllerian hormone: ovarian reserve testing and its potential clinical implications. Human Reproduction Update. Vol. 20, No.5 pp. 688-701.
 2. Endometrioosiyhdistys. Mitä endometrioosi on? http://www.endometrioosiyhdistys.fi/fi/tietoaendometrioosista.
 3. Helsingin Sanomat 25.10.2018. Tänä vuonna näyttää syntyvän vähemmän lapsia kuin yli sataan vuoteen. https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005876107.html.
 4. Tiitinen Aila. 1.10.2018. Myoomat (Kohdun lihaskyhmyt). Duodecim Terveyskirjasto. https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00157.
 5. Tilastokeskus 27.4.2018. Syntyvyys kaikkien aikojen matalin. https://www.stat.fi/til/synt/2017/synt_2017_2018-04-27_tie_001_fi.html
 6. Väestöliitto. Ikä ja hedelmällisyys. http://www.vaestoliitto.fi/parisuhde/perhehaaveet/tutkijalta/ika-ja-hedelmallisyys/.
 7. YLE 26.3.2018. Moni herää lapsitoiveeseen liian myöhään – 35 vuotta on naisen hedelmällisyyden valomerkki. https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/03/26/moni-heraa-lapsitoiveeseen-liian-myohaan-35-vuotta-on-naisen-hedelmallisyyden.

←  Takaisin