Blogi 10.4.2017

Kun lapsettomuus kuormittaa, pariterapia auttaa jaksamaan

Lapsettomuuslääkäri Paula Kuivasaari-Pirinen on tehnyt väitöskirjan (2013), jonka tulokset ovat lapsettomuuspsykologin näkökulmasta hyvin merkittäviä. Kuivasaari-Pirinen on tutkimuksessaan selvittänyt mm. hedelmöityshoidot tuloksettomina lopettaneiden henkilöiden sopeutumista tilanteeseensa. Tutkimuksen aineistossa jopa 30 % lapsettomuushoitoihin hakeutuneista pareista on lopettanut hoidot kesken. Suurimpana syynä keskeyttämiselle on mainittu hoitojen aiheuttama psyykkinen kuormitus.

Tutkimuslöydös on motivoinut minua lapsettomuusklinikan psykologina kehittämään työtäni niin, että lasta toivovat jaksaisivat jatkaa hoitoja riittävän pitkään saavuttaakseen toivomansa lopputuloksen. Kaikkia ei valitettavasti hoitojen avulla voida edelleenkään auttaa, mutta hoitomenetelmien koko ajan kehittyessä ja esim. lahjasukusoluhoitojen yleistyessä yhä useamman on mahdollista saada kaivattu nyytti kotiin. Toivottu lopputulos vaatii edelleenkin kuitenkin aikaa, kärsivällisyyttä ja stressinsietokykyä.

Olen jo aiemmin suunnitellut tahattomasti lapsettomille ja erityisesti hoidoissa käyville stressinhallintavalmennuksen, jota olen toteuttanut pääosin yksilötapaamisina, näyttöön perustuvia psykologisia menetelmiä hyödyntäen.

Yksilöllisen stressinhallinnan ohella olen koko ajan vain vakuuttuneempi siitä, että lapsettomuuskriisiä läpikäyvät henkilöt hyötyvät erityisesti tukimuodoista, jotka auttavat heitä tukemaan ja kannattelemaan toisiaan parisuhteessaan paremmin. Lasta pidempään toivoneet parit tarvitsevat keinoja ennaltaehkäistä kriisin negatiivisia vaikutuksia parisuhteessaan. He tarvitsevat tukea vahvan tunneyhteyden säilyttämiseen tilanteessa, jossa lapsettomuus luo ulkopuolelta painetta, joka voi pahimmillaan erkaannuttaa puolisoita toisistaan.

Lapsettomat tarvitsevat usein apua myös tilanteissa, joissa parisuhde on jo syrjähtänyt raiteiltaan, mutta halua yhdessä jatkamiseen ja yhteiseen lapseen vielä olisi, jos suhteen kokemat kolhut vain saataisiin korjattua.

Vastaus kaikkiin edellä mainittuihin tarpeisiin on pariterapia. Tarjoan Ovumiassa kehittämääni, yhden käyntikerran aikana toteutettavaa lyhytinterventiota, joka kulkee nimellä Parisuhdekatsastus. Tämä palvelumuoto sopii pareille, joita lapsettomuus jo rasittaa, mutta huoli parisuhteen tilasta ei ole vielä suuri.

Pidempikestoinen paripsykoterapia taas sopii pareille, joille lapsettomuus on jo aiheuttanut suhteeseen ristiriitoja, tyytymättömyyttä, puhumattomuutta tai eroajatuksia. Tätäkin hoitomuotoa on saatavilla Ovumiasta minun vastaanotoltani.

Paripsykoterapia on hoitomuotona vaikuttava: Edustamani suuntauksen eli tunnekeskeisen pariterapian tuloksellisuustutkimuksissa on todettu, että yli 70 % pareista saa terapiasta hyvän avun, jolloin he voivat jatkaa elämäänsä yhdessä aiempaa huomattavasti tyytyväisempinä suhteeseensa. Hoito voi olla vaikuttavaa myös tilanteissa, joissa pari itse on hoitoon tullessaan jo lähes luopunut toivosta.

Lasta toivoville pariterapian myötä vahvistuva suhde antaa lisävoimia jaksaa lapsettomuushoitoja ja selvitä vahvempina myös hoitojen jälkeisestä elämästä uusine haasteineen.

Ovumiassa minun vastaanottoni ovi on avoinna kaikille lasta toivoville pareille, jotka haluavat voida mahdollisimman hyvin yhdessä nyt ja myös tulevaisuudessa. Suhteen ei siis tarvitse olla vakavassa kriisissä, jotta käynneistä on hyötyä. Ovumia Perheklinikalle voivat hakeutua yhtä hyvin myös parit, jotka eivät käy Ovumiassa lapsettomuushoidoissa.

Kiinnostuitko? Lue palveluista lisää: www.perheklinikka.fi.

Kysyttävää? Kirjoita Mirkalle: mirka.paavilainen (at) www.ovumia.fi

Lähde: The pathway from infertility to motherhood through assisted reproductive technology (ART) Kuivasaari-Pirinen, Paula. Itä-Suomen yliopisto, 2013.


Mirka Paavilainen

Mirka Paavilainen
PsM, laillistettu psykologi, psykoterapeutti, seksuaalineuvoja


Kommentoi