Lue tiedote koronaviruksesta ›

Alkuraskauden ultra

ja muut raskausajan tutkimukset

Alkuraskauden ultra Jyväskylässä, Tampereella ja Helsingissä.

Varaa aika jo tänään!
Katso raskausultran hinta hinnastostamme.

Monipuolinen 4D-ultra Tampereella
Lue lisää

Varaa aika jo tänään!

Varhaisraskauden ultraäänitutkimus (alle 12 rvk)

Varhaisraskauden ultraäänitutkimuksessa varmistetaan raskauden kesto/laskettu aika, sikiöiden lukumäärä sekä raskauden sijainti kohdun sisällä. Moni raskaana oleva miettii, missä vaiheessa raskaus näkyy ultrassa ja milloin alkuraskauden ultraan kannattaa tulla. Yleensä varhaisraskauden ultraäänitutkimuksessa sikiön syke on nähtävissä raskausviikon 6 jälkeen, joten suositeltavin ajankohta varhaisraskauden ultraäänitutkimukselle on raskausviikon 7 jälkeen (noin 2-3 viikkoa positiivisen raskaustestin jälkeen). Tällöin sikiön syke voidaan nähdä ultraäänitutkimuksessa.

Usein varhaisraskauden ultraäänitutkimuksessa pystytään tarkastelemaan viikkokohtaisesti kehittyviä sikiön rakenteita ”karkealla” tasolla sekä arvioimaan lapsiveden määrää. Jos raskaus on monisikiöinen, varhaisraskauden ultraäänitutkimuksessa määritetään raskauden tyyppi (epäidenttinen/identtinen) sekä istukoiden lukumäärä. Varhaisraskauden ultraäänitutkimuksen yhteydessä kartoitetaan myös mahdollisia riskitekijöitä raskauskomplikaatioille yms. ja tarvittaessa näiden ehkäisemiseen tähtäävälle seurannalle annetaan suosituksia.

Varaa aika varhaisraskauden ultraäänitutkimukseen Jyväskylään, Tampereelle tai Helsinkiin.

Varaa aika ›

Niskaturvotuksen mittaus sekä varhaisraskauden rakenteiden tarkastelu

Sikiön niskaturvotus (NT) on usein korostunut eri kromosomihäiriöissä (mm. Downin syndrooma). Kohonnut niskaturvotus lisää myös riskiä muun muassa sikiön sydänvialle, palleatyrälle, munuais- ja virtsateiden poikkeavaisuuksille sekä keskushermoston sulkeutumishäiriöille. Niskaturvotus on mahdollista mitata raskausviikkojen 11+0 – 13+6 välissä.

Viime vuosien aikana maailmalla ovat yleistyneet ensimmäisen raskauskolmanneksen rakenne­ultraääni­tutkimukset – iso osa aikaisemmin keskiraskaudessa diagnosoiduista sikiön rakennevioista pystytään näkemään jo ensimmäisellä raskauskolmanneksella. Ensimmäisen raskauden kolmanneksen rakenneultraäänitutkimuksessa tarkastellaan aivojen eri osien rakenteita, kitalakea, kasvojen alueen profiilia ja luita, keuhkojen, pallean, vatsalaukun, munuaisten, virtsarakon, suoliston, maksan sekä vatsanpeitteiden ja selkärangan alueen rakenteita. Myös ylä- ja alaraajojen rakenteet tarkastetaan. Sydämen rakenteet katsotaan näkyviltä osin. Sikiön lisäksi istukan kehittymistä arvioidaan ultraäänitutkimuksessa. Varhaisraskauden tarkennettu rakenneultraäänitutkimus on mahdollista tehdä raskausviikon 12+0 jälkeen. Sikiön sukupuoli on usein ultraäänessä erotettavissa aikaisintaan raskausviikon 12-13 välillä.

Sikiön niskaturvotuksen mittauksia sekä varhaisraskauden rakenteiden tarkasteluja tehdään Tampereen klinikallamme.

Varaa aika ›

Toisen kolmanneksen ultraäänitutkimus (raskausviikot 14 + 0 – 17+6)

Toisella raskauskolmanneksella sikiön mittojen perusteella voidaan tehdä sikiön painoarvio. Toisen raskauskolmanneksen aikana on mahdollista tarkastella sikiön eri elinten kehittymistä sekä tarvittaessa katsoa sikiön sukupuoli. Myös istukan kehittyminen sekä sijainti ja lapsiveden määrä nähdään ultraäänitutkimuksessa. Toisen kolmanneksen aikana kohdunkaulan pituutta voidaan tarvittaessa arvioida ultraäänellä.

Rakenneultraäänitutkimus

Varsinainen toisen raskauskolmanneksen ultraäänitutkimus voidaan tehdä seulonta-asetuksen mukaan raskausviikon 18+0 – 22+0 välillä tai raskausviikon 24+0 jälkeen. Rakenneultraäänitutkimuksessa otetaan sikiön mitat. Rakenneultraäänitutkimuksessa käydään sikiön rakenteet läpi kansainvälisten suositusten mukaisesti, jolloin ultraäänitutkimus on Suomen seulonta-asetuksen mukaista tutkimusta kattavampi. Rakenne­ultraääni­tutkimuksessa katsotaan sikiön eri elinten kehitys (esim. aivojen eri rakenteet, kasvojen alue, sydämen rakenteet, keuhkot, vatsalaukku, munuaiset, virtsarakko, selkäranka, ylä- ja alaraajat). Rakenteiden tarkastelun apuna saatetaan käyttää eri elinten toiminnasta kertovia virtausmittauksia. Rakenneultraäänitutkimuksessa tutkitaan myös istukkaa, napanuoraa sekä lapsivedenmäärää. Raskausviikon 24 jälkeen rakenneultraäänitutkimuksen voi tehdä myös 4D-ultraäänilaitteella.

Sikiön rakenneultraäänitutkimukseen voit varata ajan Tampereen klinikalle.

Varaa aika ›

Sikiön yksityiskohtainen ultraäänitutkimus, loppuraskauden virtausmittaukset

Raskausviikon 24+0 jälkeen on sikiön yksityiskohtaisessa ultraäänitutkimuksessa mahdollista arvioida sikiön mittojen ja painoarvion lisäksi muun muassa istukan toimintaa mittaamalla napavaltimon verenvirtausta. Tarvittaessa sikiön hyvinvoinnista voidaan saada lisätietoa mittaamalla sikiön keskeisten elinten (muun muassa aivot, sydän) toimintaa kuvaavia verenvirtauksia sekä arvioimalla lapsivedenmäärää ja istukkaa sekä synnyttäjän kohtuvaltimoiden verenvirtauksia. Raskausviikoilla 24-30 saadaan paras näkyvyys, kun tutkimus tehdään 4D-ultraäänilaitteella.

Sikiön tarjonta usein vakiintuu viimeistään raskausviikon 36+0 jälkeen. Sikiön syntymäpainoa on mahdollista ennakoida raskausviikon 35+0 jälkeen tehtävällä painoarviolla.

Ultraäänitutkimuksen yhteydessä on mahdollista mitata ultraäänellä kohdunkaulan kanavan pituus, jolloin esimerkiksi ennenaikaisen synnytyksen riskiä pystytään ennakoimaan ja tarvittaessa suunnittelemaan tarvittavat toimenpiteet ennenaikaisen synnytyksen riskin vähentämiseksi.

Sikiön yksityiskohtaisen uä-tutkimuksen voit varata Tampereen klinikaltamme.

Varaa aika ›

Sikiön 4D-ultraäänitutkimus

Sikiön 4D-ultra on kolmiulotteiseen näkymään perustuva ultraäänitutkimus, johon sisältyy liikkuvaa kuvaa. 4D-tutkimuksessa voi nähdä sikiön ulkoiset rakenteet yksityiskohtaisemmin kuin perinteisessä ultraäänitutkimuksessa, ja 4D-tutkimus mahdollistaa myös sikiön liikkeiden seurannan kolmiulotteisina. Tutkimuksessa voi nähdä esimerkiksi sikiön kasvonpiirteitä. Kolmiulotteisuus helpottaa sikiön mahdollisten rakennepoikkeavuuksien toteamisessa.

4D-ultraäänitutkimus suositellaan tehtäväksi raskausviikoilla 24-30, jolloin näkyvyys on kaikkein parhain. Tutkimus voidaan kuitenkin halutessasi tehdä missä raskauden vaiheessa tahansa.

Voit varata ajan sikiön 4D-ultraäänitutkimukseen Tampereen klinikallemme. Tutkimus sisältää 60 minuutin vastaanottokäynnin ja tallenteen tutkimuksesta.

Varaa aika ›

NIPT-tutkimukset

NIPT (non-invasive prenatal testi) on verikokeesta otettava näyte, jolla voidaan seuloa riskiä tiedetyille sikiön kromosomihäiriöille. Vaikka NIPT on mahdollista ottaa raskausviikon 10 jälkeen, paras aika näytteen ottamiselle on raskausviikon 11+0 jälkeen, jolloin sikiön soluvapaata DNA:ta on enemmän äidin verenkierrossa. Raskauden aikana sikiön verenkierrosta vapautuu äidin verenkieroon soluvapaata DNA:ta, jota voidaan eristää äidiltä otetusta verinäytteestä. Tästä soluvapaasta DNA:sta voidaan määrittää muun muassa sikiön kromosomeja ilman keskenmenoriskiä. Koska NIPT perustuu todennäköisyyksiin, poikkeava löydös on varmistettava lapsivesipunktiolla tai istukkanäytteellä. Jos NIPT on poikkeava, noin 0.2 prosenttia poikkeavista löydöksistä osoittautuu lapsivesipunktiolla tai istukkanäytteellä normaaleiksi.

Perus NIPT

Perus-NIPT määrittää Downin syndrooman (21-trisomian), Pataun syndrooman (13-trisomian) sekä Edwardsin syndrooman (18-trisomia) riskin. Näytteestä voidaan määrittää myös sikiön sukupuoli, jolloin samalla pystytään poissulkemaan Turnerin syndrooma (XO) sekä Klinefelterin syndrooma (XXY) sekä harvinainen pojan ylimääräisen Y-kromosomin oireyhtymä (XYY).

NIPT-tutkimus löytää yli 99 prosenttia 21-trisomiaraskauksista, yli 97 prosenttia 18-trisomiaraskauksista sekä noin 90 prosenttia 13-trisomiaraskauksista. Sukupuolen NIPT tunnistaa oikein yli 99 prosentin todennäköisyydellä. Sukukromosomien häiriöissä NIPT luotettavuus on yli 95 prosenttia.

Laaja NIPT

Laajempi NIPT seuloo 13-, 18-, 21- ja sukukromosomien lisäksi 7 ns. mikrodeleetiosairautta (DiGeorge, Angelman, Prader-Willi, 1p36 deleetio, Wolf-Hirschhorn ja Cri-du-chat syndroomat). Laaja NIPT löytää tautitiloista yli 60 prosenttia. Myös laajan NIPT-testin poikkeava tulos on varmistettava istukka- tai lapsivesinäytteestä.

Perus-NIPT on mahdollista tehdä sekä yksi- että monisikiöisille raskauksille. Laaja NIPT on mahdollista tehdä ainoastaan 1-sikiöisille raskauksille. Jos raskaus on monisikiöinen, sikiön sukupuoleen liittyvien häiriöiden määrittäminen ei ole luotettavaa. Monisikiöisissä raskauksissa sikiön sukupuoli on NIPT-testissä luotettava ainoastaan silloin, jos kaikki sikiöt ovat tyttöjä.

NIPT-testi testaa ainoastaan seulottavat kromosomihäiriöt – on mahdollista, että sikiöllä on muita harvinaisia sairauksia, joita testi ei tunnista. NIPT toimii parhaiten normaalipainoisilla synnyttäjillä, sillä ylipainoisilla verenkierrossa sikiön soluvapaata DNA:ta ei aina ole riittävästi – on myös huomattava, että sikiön soluvapaan DNA:n määrä äidin verenkierrossa lisääntyy raskausviikkojen edetessä, jolloin NIPT-testin ottamisen ajankohdalla voidaan myös vaikuttaa testin onnistumiseen.

NIPT-testin ottamista varten näytteenottoaika on varattava. Lisäksi suositellaan, että raskausajan ultraaänitutkimus on tehty alle 1-2 viikon sisällä näytteen ottamisesta, jotta muun muassa raskauden kesto ja sikiön normaali kasvu ja kehittyminen on voitu varmistaa. Samalla käynnillä annetaan neuvonta NIPT-testiä varten. NIPT-testin tulokset tulevat 2 viikon sisällä näytteen ottamisesta. Jos NIPT-testin tulos on poikkeava, löydöksen merkitys käydään läpi sekä samalla tarjotaan mahdollisuutta lähetteeseen jatkotutkimuksiin.

Varaa aika NIPT-tutkimukseen Jyväskylään, Tampereelle tai Helsinkiin.

Varaa aika ›