• fi
    • sv
    • en
    • de

Alkioiden kromosomitutkimus ( PGT-A)

Varaa aika

Alkiotutkimus tai alkion kromosomitutkimus (PGT-A = Preimplantation Genetic Testing for Aneuploidy, PGS = Preimplantation Genetic Screening), on tehokas alkionvalintamenetelmä. Sen avulla saavutetaan paremmat raskaustulokset valitsemalla siirtoihin kromosomistoltaan normaalit alkiot. Menetelmästä hyötyvät erityisesti yli 35-vuotiaat naiset sekä potilaat, joilla on toistuvia keskenmenoja tai useita tuloksettomia hedelmöityshoitoja. Yleisesti ottaen hoitotulos on parempi naisen iästä riippumatta, kun alkionsiirrossa käytetään kromosomistoltaan normaaleja alkiota.

Nuorella naisella normaalin näköisistä alkioista 40-50 % voi olla kromosomistoltaan poikkeavia eli aneuploidisia, yli 40-vuotiailla jopa 75-90 %. Valtaosa kromosomiston poikkeavuuksista johtaa alkion kehityksen pysähtymiseen tai varhaiseen keskenmenoon. Vaihtelu potilaiden välillä on kuitenkin suurta, eivätkä epäonnistuneet hoidot välttämättä johdu alkion kromosomiston häiriöistä.

Lähteet: US CDC/SART (vas.), Harton et al. (2013) Fertility and Sterility 106:1695-703 (oik.)

Miten alkiotutkimus toteutetaan?

PGT-A-hoidossa viiden-kuuden päivän ikäisistä alkioista otetaan noin 5-8 solun näyte ja alkiot pakastetaan vitrifioimalla. Analyysituloksen mukaisesti kromosomistoltaan normaalit alkiot voidaan sulattaa ja siirtää kohtuun. Alkion kromosomitutkimuksen avulla vältytään turhilta alkionsiirroilta ja päästään parhaimmillaan jopa yli 70 % raskaustuloksiin.

Hinnasto

Alkiomäärä 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PGT-A 1206 1876 2302 2728 3154 3580 3855 4130 4405 4680

Tulokset 10-15 vrk näytteiden lähetyksestä testilaboratorioon. Biologin antama PGT-neuvonta 87 €.

PGT-A:n yhteydessä on mahdollista selvittää alkion mitokondrio-DNA:n määrää samasta näytteestä ilman lisäkustannusta (Mitoscore). NGS-pohjaisessa alkiotutkimuksessa selviää kromosomien DNA:n lisäksi mitokodrioiden DNA:n (mtDNA) määrä. Tutkimusten mukaan mtDNA:n pitoisuus alkion DNA:n kokonaismäärästä korreloi negatiivisesti alkion elinkyvyn kanssa. Mitoscore voi näin olla avuksi alkioarvostelussa.

Kysy lisää:

Kirsi Kananen

Kirsi Kananen
kirsi.kananen@ovumia.fi
fi en

Lue lisää blogistamme

Katso myös

Asian­tuntijamme

Marisa
Ojala

FT, hedelmöityshoitobiologi, tutkija, PGT-asiantuntija
Tampere

  

Sirpa
Mäkinen

FM, vanhempi embryologi ESHRE certified, laboratorion kehitysjohtaja, PGT-asiantuntija
Helsinki

    

Kirsi
Kananen

FT, vanhempi embryologi, asiakkuusjohtaja
Tampere