• fi
    • sv
    • en
    • de

Alkioiden kromosomitutkimus ( PGT-A, niPGT-A)

Varaa aika

Alkiotutkimus tai alkion kromosomitutkimus (PGT-A = Preimplantation Genetic Testing for Aneuploidy, PGS = Preimplantation Genetic Screening), on tehokas alkionvalintamenetelmä. Sen avulla saavutetaan paremmat raskaustulokset valitsemalla siirtoihin kromosomilukumäärältään normaalit alkiot. Menetelmästä hyötyvät erityisesti yli 35-vuotiaat naiset sekä potilaat, joilla on toistuvia keskenmenoja tai useita tuloksettomia hedelmöityshoitoja. Yleisesti ottaen hoitotulos on parempi naisen iästä riippumatta, kun alkionsiirrossa käytetään kromosomilukumäärältään normaaleja alkiota.

Nuorella naisella alkioista 40-50 % voi olla kromosomilukumäärältään poikkeavia eli aneuploidisia. Yli 40-vuotiailla naisilla jopa 75-90 % alkioista on aneuploidisia. Valtaosa kromosomilukumäärän poikkeavuuksista johtaa varhaiseen alkion kehityksen pysähtymiseen tai varhaiseen keskenmenoon. Vaihtelu potilaiden välillä on suurta,  eikä epäonnistuneet hoidot välttämättä johdu alkion kromosomilukumäärän häiriöistä.

Lähteet: US CDC/SART (vas.), Harton et al. (2013) Fertility and Sterility 106:1695-703 (oik.)

Miten alkiotutkimus toteutetaan?

PGT-A-hoidossa viiden-kuuden päivän ikäisistä alkioista otetaan noin 5-8 solun kokoinen näyte ja alkiot pakastetaan vitrifioimalla. Analyysituloksen mukaan  kromosomilukumäärältäännormaalit alkiot voidaan sulattaa ja siirtää kohtuun. Alkion kromosomitutkimuksen avulla voidaan valita alkionsiirtoon sellaiset alkiot, joilla on paras raskausennuste. Näin ollen voidaan vähentää tuloksettomien alkionsiirtojen määrää. Kromosomilukumäärältään normaalin alkion raskausennuste on parhaimmillaan noin 50 % ja keskenmenon riski alhainen.

Solunäytteen ottamiseen alkioista liittyy pieni alkion vaurioitumisen riski, joka voi heikentää alkion elinkykyä. Tämän riskin poistamiseksi voidaan käyttää alkioon kajoamatonta kromosomitutkimusmenetelmää (niPGT-A, Non-Invasive Preimplantation Genetic Testing for Aneuploidy), joka perustuu alkion viljelyliuokseensa erittämän DNA:n tutkimiseen.

PGT-A-hoidoissa suoritetaan alkionkehityksen jatkuva videoseuranta EmbryoScope®-inkubaattorin avulla, mikä voi edelleen parantaa parhaan alkion valintaa. Kysy meiltä lisää Ovumian PGT-A-alkiovalinnasta.

Hinnasto

Alkiomäärä 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PGT-A 1206 1876 2302 2728 3154 3580 3855 4130 4405 4680
niPGT-A 1270 1969 2459 2949 3439 3929 4119 4309 4499 4689

Biologin antama PGT-neuvonta 87 €.

 

Kysy lisää:

Karoliina Klaver

pgt@ovumia.fi

fi en sv

Lue lisää blogistamme

 

 

Katso myös

Asian­tuntijamme

Karoliina
Klaver

FM, hedelmöityshoitobiologi, PGT-asiantuntija, ESHRE-sertifioitu
Helsinki

   

Kirsi
Kananen

FT, vanhempi embryologi, asiakkuusjohtaja
Tampere

  

Marisa
Ojala

FT, hedelmöityshoitobiologi, PGT-asiantuntija, laboratoriojohtaja
Tampere