Lue tiedote koronaviruksesta ›

Alkiotutkimus (PGT-A, PGS)

Alkion kromosomitutkimus

Alkiotutkimus tai alkion kromosomitutkimus (PGT-A = Preimplantation Genetic Testing for Aneuploidy, PGS = Preimplantation Genetic Screening), on tehokas alkionvalintamenetelmä. Sen avulla saavutetaan paremmat raskaustulokset valitsemalla siirtoihin kromosomistoltaan normaalit alkiot. Menetelmästä hyötyvät erityisesti yli 35-vuotiaat naiset sekä potilaat, joilla on toistuvia keskenmenoja tai useita tuloksettomia hedelmöityshoitoja. Yleisesti ottaen hoitotulos on parempi naisen iästä riippumatta, kun alkionsiirrossa käytetään kromosomistoltaan normaaleja alkiota.

Nuorella naisella normaalin näköisistä alkioista 40-50 % voi olla kromosomistoltaan poikkeavia eli aneuploidisia, yli 40-vuotiailla jopa 75-90 %. Valtaosa kromosomiston poikkeavuuksista johtaa alkion kehityksen pysähtymiseen tai varhaiseen keskenmenoon. Vaihtelu potilaiden välillä on kuitenkin suurta, eivätkä epäonnistuneet hoidot välttämättä johdu alkion kromosomiston häiriöistä.

Lähteet: US CDC/SART (vas.), Harton et al. (2013) Fertility and Sterility 106:1695-703 (oik.)

Miten alkiotutkimus toteutetaan?

PGS-hoidossa viiden-kuuden päivän ikäisistä alkioista otetaan noin 5-8 solun näyte ja alkiot pakastetaan vitrifioimalla. Analyysituloksen mukaisesti kromosomistoltaan normaalit alkiot voidaan sulattaa ja siirtää kohtuun. Alkion kromosomitutkimuksen avulla vältytään turhilta alkionsiirroilta ja päästään parhaimmillaan jopa yli 70 % raskaustuloksiin.

PGS-hoidoissa alkiot viljellään alkioiden viljely- ja seurantalaitteessa (EmbryoScope®), mikä omalta osaltaan parantaa alkiovalintaa. Kysy lisää Ovumia Fertinovan PGS alkionvalinnasta.

Kysy lisää:

Alkiotutkimuksen asaintuntija Peter Bredbacka

PGT-asiantuntija
Peter Bredbacka
peter.bredbacka@ovumia.fi

 

Lue lisää blogistamme ›