12.1.2018

Lahjamunasoluhoidoissa naisen korkeampi ikä ei sinällään laske raskaaksi tulemisen mahdollisuutta

Ovumia Fertinovan hedelmöityslääkäri ja munasolulahjoitushoitoasiantuntija Mari Sälevaara tekee parhaillaan väitöskirjaa munasolulahjoitushoitoihin liittyen. Hänen tuore katsauksensa aihepiiriin liittyen on julkaistu Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin lehdessä tammikuussa 2018.

Katsauksessa todetaan mm., että raskaustulokset luovutetuista munasoluista ovat alkionsiirtoa kohden paremmat kuin tavanomaisten koeputkihedelmöityshoitojen tulokset. Lahjamunasoluhoidossa sekä eri-ikäisten että eri indikaatioiden vuoksi hoidettujen naisten raskauden todennäköisyys on sama. Eli lahjamunasoluhoidoissa naisen korkeampi ikä ei sinällään laske raskaaksi tulemisen mahdollisuutta.

Lahjamunasoluraskauksiin liittyy riskejä, mutta riskiraskausleimasta huolimatta suurin osa lahjamunasoluraskauksista sujuu hyvin.