Keskenmeno­klinikka pureutuu keskenmenon syihin ja ehkäisyyn

Jopa joka neljäs raskaus saattaa päätyä keskenmenoon. Suomen ensimmäinen keskenmenoklinikka tarjoaa apua toipumiseen, syiden selvittämiseen ja raskauden suunnitteluun.

Keskenmenot kuormittavat fyysisesti ja henkisesti. Ovumian uusi keskenmenoklinikka tutkii keskenmenojen syitä ja tarjoaa apua henkiseen kuormitukseen sekä seuraavan raskauden suunnitteluun. Pyrkimyksenä on myös ehkäistä keskenmenoja.

On arvioitu, että kaikista todetuista raskauksista 15–25 prosenttia päätyy keskenmenoon. Noin 5 prosentilla raskaaksi tulleista naisista on kaksi keskenmenoa ja 1–3 prosentilla vähintään kolme keskenmenoa.

Keskenmenoklinikalle voi hakeutua kuka tahansa riippumatta siitä, kuinka monta keskenmenoa hänellä on ollut ja millä tavoin raskaudet ovat alkaneet.

Keskenmenoklinikalla toimii lääkärin sekä psykologin vastaanotto. Lääkärin vastaanotolla selvitetään esitietoja, tehdään perustutkimus ja ultraäänitutkimus sekä annetaan suositukset mahdollisista jatkotutkimuksista.

Ensikäynti kestää 60–90 minuuttia. Löydösten ja jatkotutkimusten perusteella annetaan tarvittaessa suositukset seuraavaan raskauteen.

Kromosomipoikkeamat suurin syy

Valtaosa keskenmenoista tapahtuu ensimmäisen kolmanneksen aikana. Toistuvista keskenmenoista puhutaan, kun naisella on ollut 2–3 peräkkäistä keskenmenoa.

Suurin osa alkuraskauden keskenmenoista johtuu kromosomien lukumäärän poikkeavaisuuksista. On arvioitu, että vähintään puolet kaikista keskenmenoista johtuu kromosomihäiriöistä. Lapsettomuushoidoissa osuus on vähintään 60 prosenttia.

Keskenmenoklinikalla on käytössään alan uusin tutkimustieto ja -menetelmät. Sikiöperäisiä syitä on mahdollista selvittää ns. POC-tutkimuksella (products of conception) sekä tarkastelemalla ultraäänellä mahdollisesti erottuvia sikiön rakenteita ja niiden poikkeavuuksia.

Verikokeilla voidaan tutkia myös mahdollisia muita syitä, kuten lisääntynyttä tukostaipumusta, aineenvaihdunnallisia sairauksia sekä tarvittaessa pariskunnan kromosomeja.

Uutta: POC-testi

POC-testi (products of conception) antaa uutta tietoa sikiöperusteisista keskenmenojen syistä. POC-tutkimuksessa selvitetään kaikkien 46 kromosomin (23 kromosomiparin) osalta kromosomien määrään perustuvat häiriöt. Tulokset saadaan yli 99 prosentissa näytteistä, jos raskausmateriaalia on saatu riittävästi. Näyte otetaan keskenmenon vuodosta tai vastaanotolla paikallispuudutuksessa kohdun imutyhjennyksellä (MVA). Poikkeava tulos avataan vastaanotolla, ja asiakkaalle ja tämän puolisolle suunnitellaan mahdolliset jatkotutkimukset. Ovumian POC-testin poikkeavia tuloksia voidaan hyödyntää myös lapsettomuushoitojen preimplantaatiodiagnostiikassa (PGT).

Laaja NACE24-tutkimus

NACE24 on laaja NIPT-tutkimus, joka kattaa kaikki kromosomit (1-22 sekä sukukromosomit) ja yli 7mb:n kokoiset mikrodeleetiot, joissa osa kromosomista puuttuu. Laajassa NACE24-tutkimuspaketissa tutkitaan automaattisesti 6 mikrodeleetiosyndroomiaa (DiGeorge, Angelman, Cri-du-chat, Prader-Willi, Wolf-Hirschorn, 1p36-deleetio). Kun näyte otetaan verestä, tutkimus ei aiheuta keskenmenoriskiä. NACE24-tutkimus voidaan ottaa raskausviikolta 10 lähtien. NACE24 on NIPT-tutkimusta laajempi ja tarkempi, se löytää Downin syndrooman (21 kromosomia 3 kpl), Edwardsin syndrooman (18 kromosomia 3 kpl) ja Pataun syndrooman (13 kromosomia 3 kpl) 99,9 prosentin tarkkuudella (vrt. NIPT: Down vähintään 99 %, Edwards väh. 97 % ja Patau väh. 95 %). NACE24-tutkimus on mahdollinen monisikiöisissä raskauksissa, mutta ilman sukukromosomien analyysia. Sukupuolikin voidaan määrittää luotettavasti vain, jos molemmat sikiöt ovat tyttöjä. Monisikiöisissä raskauksissa kromosomimäärien poikkeavuuksia ei myöskään pystytä tutkimaan.

Lue lisää keskenmenoklinikasta

Keskenmenoklinikka

←  Takaisin